030-000000 @ggzindewijk.nl

Welkom bij de proeftuinen ggz in de wijk in de regio Utrecht
Herstellen doe je in de samenleving. Een samenleving waarin ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers.

In de regio Midden Westelijk Utrecht zetten zorgpartijen, gemeente en zorgverzekeraar zich in voor volwaardig burgerschap in een inclusieve samenleving. Concreet gebeurt dit in vier proeftuinen: twee in de stad Utrecht, één in Woerden en één in Zeist.

Utrechtse Notitie Volwaardig Burgerschap-en-Psychiatrie, over de visie, doelstellingen en inrichting van de proeftuinen.
Sneller herstellen met passende zorg in de wijk, een interview met de proeftuinleiders in Brein.

Op deze website vindt u algemene achtergrondinformatie en meer informatie over de proeftuinen in Utrecht. Binnenkort volgt meer informatie over de proeftuinen in Woerden en Zeist.