030-000000 @ggzindewijk.nl

In de stad Utrecht zijn proeftuinen van start gegaan in de wijken Lunetten en Overvecht-Zuid. Binnen de proeftuinen zal worden geëxperimenteerd met flexibel organiseren van zorg en ondersteuning in de wijk die aansluit bij de behoeften van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun context.

In Lunetten wordt speciale aandacht besteed aan de groep jonge psychotici en de groep zorgmijders en/of cliënten met ‘stille’ problematiek.

Er is inmiddels tussen de POH van gezondheidscentrum Lunetten en de specialistische GGZ een consultatieoverleg gestart. Hier zal op korte termijn een afgevaardigde van de basis GGZ aanhaken. Dit overleg vindt eens in de vier weken plaats.

Alle nieuwe aanmeldingen van EPA-cliënten door de huisarts in de wijk worden al zoveel mogelijk opgepakt in de proeftuin door het lokaal GGZ netwerkteam.

Werkgebied
Postcodegebied 3524

Contactgegevens
Proeftuin Lunetten
Hondsrug 605
3524 BZ Utrecht
Joostcoffeng@lokaalggz.nl
Tel: 06-1995 1149